Příprava pro montáž vířivky

Příprava pro montáž vířivých van

Podloží pod vířivku

Každá vířivá vana vyžaduje základní stavební připravenost pro její instalaci. Pokud si přejete relaxovat ve vířivce venku na zahradě, zaměřte svou pozornost nejprve na přípravu podloží, na které vířivou vanu umístíte. Povrch musí být rovný a dostatečně pevný, aby unesl váhu vířivé vany, vody i relaxujících lidí. Taková váha může dosáhnout hodnoty i přes 600 kg/m2. Toto je třeba mít na paměti také před umístěním vířivky na terasu, balkon či do patra – raději vždy konzultujte s projektantem nebo statikem.

Ať už se rozhodnete pro betonovou desku, zámkovou dlažbu, pražce nebo třeba dřevěnou podlahu, základová deska pro umístění vířivé vany by měla dosahovat minimální tloušťky 10 cm. V místě instalace (ne však pod vanu) lze umístit odpad pro odtok vody, ale není to nutností. Vířivku lze napouštět vrchem zahradní hadicí, kterou lze také naopak použít pro vypouštění skrz výpustný ventil do kanálu nebo do čističky. Vypouštění tímto způsobem trvá cca 2 hodiny, za použití ponorného čerpadla lze vodu vypustit během cca 15 min.

Podloží si klient zajišťuje sám; nejste-li si s jeho přípravou jisti, můžete se obrátit na stavební firmu, která vám s přípravou povrchu pod vířivku pomůže.

Umístění vířivky

Vířivka musí být dostupná ze všech stran, a to nejen pro samotnou instalaci, ale také pro nutnost zazimování a případný servis. Vířivou vanu můžete umístit do prostoru prakticky kamkoli – ke stěně, do rohu místnosti atd., ale pouze ze předpokladu přístupných bočních panelů nebo možnosti vířivku posunout a zpřístupnit ji tak ze všech stran. Při pořízení zvedáku termokrytu je nutné počítat s 20 cm prostoru okolo delších stran vířivky navíc a 60 cm v místě, kam se bude termokryt sklápět. Minimální výška stropu místnosti umožňující používání zvedáku termokrytu je 230 cm.

Zapuštění vířivky

Pokud si přejete vířivku zapustit do země či do úrovně terasy, opět mějte na paměti přístupnost bočních panelů. Je potřeba zajistit prostor alespoň 60 cm okolo vířivé vany pro zásah technika a zabezpečit odvodnění a odvětrávání tohoto prostoru. Dalším důležitým bodem je hloubka prostoru pro zapuštění vířivky; maximální zapuštění vířivky je možné pouze k lemu skořepiny.

Pozn. Příprava podloží pro zapuštění vířivky bývá náročný proces a náklady mohou převýšit i cenu samotné vířivky.

Pozn.2: Zvedák termokrytu nelze v případě zapuštění vířivé vany použít.

Elektrické připojení vířivky

  • Zapojení vířivé vany na 400 V

Většina vířivých van je konstruována na připojení 400 V střídavého proudu (výjimkou je řada PLUG&PLAY, která potřebuje zapojení na 230 V), proto použijte jistič 3 x 16 A/C, případně 3 x 20 A/C, a proudový chránič odpovídající tomuto zapojení. Dále budete potřebovat třífázový kabel 5 x 2,5 mm, který musí být dostatečně dlouhý, aby jej bylo možné protáhnout a zapojit k řídící jednotce (délka kabelu od hrany vířivky dalších cca 6 m). Pod vířivkou kabel nevyvádějte.

  • Zapojení vířivé vany na 230 V (PLUG&PLAY)

Vířivé vany z řady PLUG&PLAY lze zapojit přes jednofázový kabel 3 x 2,5 mm a jištění 1 x 20 A/C.

Odstranění překážek před instalací

Všechny vířivé vany jsou převáženy na nízkém vozíku na kolečkách, na kterém jsou umístěny na výšku. Minimální výška prostoru pro převoz vířivky je 3 m, šíře prostoru pro snadnou manipulaci minimálně 1 m. Naši technici vířivou vanu převezou na tomto vozíku až na místo instalace, kde vířivku umístí na připravený podklad.  

Před samotnou instalací prosím projděte celou trasu od vstupu na pozemek až po místo určení. Překážky, jako jsou branky, keře, větve stromů atd. je nutné odstranit. Pokud se v části trasy pro převoz nacházejí schody, je na ně nutné upozornit.

Není-li na pozemek možné přepravit vířivku po zemi anebo se vířivka umisťuje do patra, zajištění jeřábu i náklady s ním spojené řeší zákazník. Doporučujeme prohlídku místa jeřábníkem s předstihem pro hladký průběh celého procesu přemístění vířivé vany.