Prodloužená záruka

Prodloužená záruka se vztahuje na vířivé vany PLUG&PLAY, OKA DESIGN a HC DESIGN.

Na všechny ostatní produkty se poskytuje záruka v délce 2 let od data zakoupení.

Tato záruka se vztahuje pouze na prvního vlastníka vířivé vany, kterému byla vířivka fakturována a doručena.

 

10 let záruka na skořepinu

Poskytujeme záruku v délce 10 let na to, že vlivem defektu skořepiny způsobeného výrobní vadou nebo vadou materiálu nedojde k úniku vody ze skořepiny.

10 let záruka na dřevěnou konstrukci vany

Poskytujeme záruku v délce 10 let na to, že vlivem vady materiálu nedojde ke zhroucení dřevěné konstrukce vany.

2 roky záruka na termokryt

S výjimkou přirozeného opotřebení a blednutí materiálu vlivem času.

2 roky záruka na komponenty vířivé vany

Záruka se vztahuje na čerpadla, motory, trysky a regulátory vzduchu. Záruka na běžně opotřebovávané díly (těsnící vložky, podložky, víčka filtrů, ložiska motorů atd.) je dána jejich životností.

2 roky záruka na řídící jednotku a ovládací panel

Záruka se vztahuje na vady materiálu a zpracování. Záruka na pojistky, žárovky, těsnění, topné těleso a fyzické opotřebení ovládacího panelu je omezena dobou jejich životnosti.

2 roky záruka na bednění

Záruka se výslovně vztahuje na smršťování, praskání nebo loupání bednění. Běžné opotřebení a blednutí nejsou uznané vady.

2 roky záruka na únik vody

Záruka se vztahuje na únik vody z vířivky vlivem vady materiálu. Prodejce neodpovídá za poškozené věci v blízkosti vířivky.

2 roky záruka na LED světla

Záruka na vady materiálu a funkčnost

2 roky záruky na komponenty audiosystému Aquatic

Záruka se vztahuje na instalované komponenty – reproduktory, napájení, kabely, subwoofer atd. a jejich vady materiálu, nikoli na slabý příjem signálu, způsobený umístěním vířivky na nevhodné místo.

2 roky záruka na ozonátor

 

OMEZENÍ ZÁRUKY NA JAKOST

Tato záruka se nevztahuje na škody způsobené nesprávným použitím, nedostatečnou péčí o vířivku, používáním nevhodné chemie či použití chemie v chybném množství, vedoucí např. k vápenným usazeninám na jednotlivých komponentech vířivky. Záruku nelze uplatnit na škody způsobené přírodními živly (blesky, záplavy, mráz apod.).

Záruka se také nevztahuje na škody způsobené změnami a úpravami konstrukce či vybavení vířivky uživatelem.

Záruka se nevztahuje na rádiový signál, který závisí na místních podmínkách (síla signálu, rušení signálu apod.).

Výrobce nezodpovídá za škody způsobené domácími zvířaty nebo škůdci.

Upozornění: Záruku nelze uplatnit, pokud ze strany zákazníka nebude zajištěn plnohodnotný přístup k vířivé vaně ze všech jejích servisních stran.