Péče o vířivou vanu

 

Zásady péče o vodu ve vířivé vaně

Pozn. Před použitím chemie doporučujeme vyčistit/vyměnit kartušový filtr.

https://www.virivky-shop.cz/chemie-pro-virivky/tabletovy-cistic-spa-kartusovych-filtru/

Důležité: Chemii přidávejte do vody bez přítomnosti osob ve vířivce.

 

  • Pravidelně používejte vhodný regulátor tvrdosti vody ve vířivce, ke koupi zde.
  • Pravidelně (ideálně jednou týdně) otestujte kvalitu vody ve vířivce testerem, ke koupi zde.
  • Podle naměřené hodnoty pH upravte vodu příslušným chemickým přípravkem; pro zvýšení pH koupíte zde nebo snížení pH zde.
  • Vhodný chemický prostředek používejte také k úpravě kvality vody dle naměřené hladiny chloru.

 

Důležité: Aby chlor správně účinkoval, je nutné nejprve upravit hodnotu pH.

 

Ideální hodnoty

Koncentrace chloru (aktivního kyslíku)  0,7-1,0 mg/l   (10-15 mg/l)
Hodnota pH  7,0-7,6
Obsah vápníku 100-180 mg/l
Celková alkalita                80-120 mg/l

 

 Výměna vody ve vířivce

Jak často měnit vodu ve vířivce, záleží na kvalitě vody. Pokud nepozorujete zhoršení v průběhu, pak stačí vodu vyměnit každé 3 měsíce. Pokud týden před uplynutím této lhůty přestanete vodu chemicky upravovat, můžete ji použít např. k zalití zahrady.

 

Čištění vířivky

K čištění skořepiny vířivky používejte neabrazivní čisticí prostředek a měkký hadřík.

 

Péče o termokryt vířivky

Termokryt je potřeba čistit pravidelně, a to dvakrát za měsíc. Opláchněte jej velkým množstvím vody z hadice nebo kyblíku, očistěte pomocí měkkého kartáče a slabého roztoku saponátu. Používejte vždy přípravek speciálně určený pro kryty vířivek nebo sedlářské mýdlo. Vyhněte se výrobkům obsahujícím silikon.

Termokryt pravidelně otevírejte, aby se výpary z chemikálií mohly rozptýlit; minimálně dvakrát ročně jej otočte spodní stranou nahoru a nechejte 3-4 hodiny větrat.

Upozornění: Záruku lze uplatnit pouze při dodržování správné a pravidelné péče o termokryt. Termokryt nikdy neotevírejte za ucha, vzniklým podtlakem by mohlo dojít k jeho poškození. Vždy je nutné termokryt podebrat zespodu rukou.

 

Péče o vířivku v zimním období

Doporučený postup: odstavení vířivé vany v zimním období

Před zimou je ideální vířivou vanu zazimovat. Toto je žádoucí provést, dokud se venkovní teplota pohybuje nad bodem mrazu. V opačném případě vzniká riziko zamrznutí vody v motorech a s tím spojené poničení částí vířivky.

Při zimním odstavení je bezpodmínečně nutné z vířivé vany vypustit vodu a odstranit vodu z veškeré technologie vířivky (potrubí, čerpadla atd.). Pro tyto zásahy doporučujeme využít profesionální služby; objednávejte s dostatečným časovým předstihem.

Upozornění: Nesprávné zazimování vířivky znamená ztrátu záruky.

 

Zimní období – celoroční provoz

V případě celoročního provozu vířivé vany je nezbytně nutné vířivku pravidelně kontrolovat, například z důvodu výpadku jističe, nefunkčnosti motoru, topení nebo ucpání kartuší.

Letní období

Přímý sluneční svit může způsobit vyblednutí nebo deformaci povrchu vířivky, proto vířivku nevystavujte přímému slunečnímu záření bez vody nebo krytu.